Body Sugaring Firm

Firm, ofärgat. Används med fördel på små område. Väldigt hårt vax.